Mfulizo Ring in Pod Mahogany
Nyumbani Design
KShs 3,200
Mfulizo Ring in Blackwood
Nyumbani Design
KShs 3,200
Kiini Ring in Pod Mahogany
Nyumbani Design
KShs 3,200
Kiini Ring in Blackwood
Nyumbani Design
KShs 3,200
Chembe Ring in Pod Mahogany
Nyumbani Design
KShs 3,200
Chembe Ring in Blackwood for Ichyulu.com
Nyumbani Design
KShs 3,200
ZikoAfrika Amulet Ring for Ichyulu
ZikoAfrika
KShs 1,100KShs 2,200
I AM I Faceted Ring for Ichyulu
I AM I
KShs 5,000
Nyumbani Design
KShs 1,300KShs 2,600

Pages